[1]
Parwanto, M. 2020. Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19. Jurnal Biomedika dan Kesehatan. 3, 1 (Mar. 2020), 1–2. DOI:https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2.