Parwanto, Edy. 2021. “Virus Corona (SARS-CoV-2) Penyebab COVID-19 Kini Telah Bermutasi”. Jurnal Biomedika Dan Kesehatan 4 (2):47-49. https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2021.v4.47-49.