Parwanto, M. (2020) “Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19”, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 3(1), pp. 1–2. doi: 10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2.